ARCHIEF

Klaaskreek verbreekt borstkankertaboe
Het doorbreken van de taboe rond borstkanker in het dorp Klaaskreek is op gang gekomen.
Dit zei Karin Refos van Pink Ribon Suriname, zaterdag bij het startsein van de borstkankervoorlichtingscampagne voor Brokopondo. Samen met de gemeenschap van Klaaskreek heeft de stichting afgelopen zaterdag het startsein gegeven van de voorlichtingscampagne.
Voordat de stichting er was, wisten dorpelingen de belangrijkste boodschap al heel duidelijk in liederen over te brengen aan de groep. Reeds drie weken voor de campagne heeft de coördinator van Pink Ribon voor de districten, Patricia Meulenhof, samen met districtcommissaris (dc) van Brokopondo, Verno Pryor, voorbereidingen getroffen.


dWT foto/Geertruida Loseng
Met kinderen aan de hand lopen Karin Refos (midden) en Jennifer Bromet (uiterst rechts) mee tijdens de mars om het bewustzijn over borstkanker in Brokopondo te vergroten. Achterin tussen de twee dames Patricia Meulenhof, trekker van het Pink Ribbon project voor het binnenland.


Heel trots

Dansend door Klaaskreek onder begeleiding van een kawinaband heeft jong en oud de afgevaardigde delegatie, onder wie ook voorzitter Jennifer Bromet van Pink Ribon Suriname, verrast met liederen over borstkanker die zij zelf hebben gemaakt. “Iedereen wist wat er zou komen, maar niet hoe het zou komen”, vertelt Refos verrast. “We zijn heel blij dat de mensen de taboe zelf hebben doorbroken om de informatie om te zetten in liederen. De boodschap is heel duidelijk en ik ben heel trots op ze.” ‘Ala uma fu her’ grontapu mus’ pot den ede kon na wan. Go hesi na datra fu feti a siki san de kari borstkanker’, zong het koor van de Daniël Yflaar school in Klaaskreek. Op de vraag van conferencier Ifna Vrede: “Als je van jezelf houdt, ga je er alles aan doen om je lichaam gezond te houden. Dus wat gaan wij doen? ‘Wo feti borstkanker’, klonk het luide antwoord vanuit de zaal.
Ook de artiest Kram heeft zijn bijdrage geleverd. Hij heeft twee liederen gecomponeerd over borstkanker. Tijdens zijn presentatie heeft de hele zaal spontaan meegezongen. “Ik vind het heel geweldig dat een man met een gitaar komt en zingt over borstkanker. Het geeft een beeld van hoe ver de mensen in het dorp zijn”.

Persoonlijk garant

Dc Pryor juicht het initiatief van de stichting toe. “Ik vind het heel belangrijk dat Brokopondo voorgelicht wordt over borstkanker. Ik sta garant dat de boodschap in het district wordt overgebracht.
Ook al moeten wij steun zoeken bij bedrijven, het staat vast dat Brokopondo voorgelicht wordt”, benadrukt de burgervader. “Iedereen moet weten van de ziekte.” De voorlichting heeft in de plaatselijke taal plaatsgevonden. Het project voor het district heeft bijkans 15.000 Amerikaanse dollars gekost. Het bedrag is door Iamgold beschikbaar gesteld.
Sinds 8 maart, na het grootse evenement op het Onafhankelijkheidsplein is het de eerste keer dat de stichting weer een activiteit heeft ontplooid. Na 8 maart is het aantal vrouwen dat borstonderzoek doet toegenomen, vertelt Refos.
Na Klaaskreek is het de beurt aan Brownsweg en Brokopondo Centrum. Als alles volgens plan verloopt gaat de stichting volgende week al van start in Brownsweg.
(dWT)

Granman Matodja Gazon is gaan slapen
Graman Matodja Gazon van de Auccaners is 'gaan slapen'.
Hij is vanmiddag tot hoger leven opgeroepen. Het 91-jarige grootopperhoofd heeft zijn ogen voorgoed gesloten in het Diakonessenhuis.
De gezagsdrager werd maandag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij had op Drie Tabbetje een beroerte gekregen. Starnieuws verneemt dat het stoffelijk overschot van de granman vanmiddag vervoerd zal worden naar zijn residentie te Drie Tabbetje.
Het grootopperhoofd zou vanmiddag al terugkeren naar Drie Tabbetje, want medisch kon niets meer voor hem worden gedaan. Er waren diverse ministers en personen die dichtbij de granman stonden, vanmiddag in het ziekenhuis.
Na kort met elkaar overleg gepleegd te hebben en de regering is besloten de granman te vervoeren naar zijn standplaats. Dit heeft ook te maken met de vele rituelen die met het heengaan van de granman uitgevoerd moeten worden.
(Foto: Ramon Keijzer)

(SR Nieuws)

Dag der Marrons in Suriname
De viering van de Dag der Marrons zal dit jaar plaatsvinden te Santigron in het district Wanica. Santigron is in dit district het enige marrondorp. Coördinator van de viering, Patricia Meulenhof, zegt aan Starnieuws dat daarom bewust is gekozen om de viering in dit dorp te houden. “We willen bij deze viering het accent meer leggen op de cultuuruitingen van de marrongemeenschap. Het is de bedoeling dat alle andere culturen komen kijken en zien wat de Marron cultuur precies inhoudt”, zegt Meulenhof.
Rond de viering van deze dag zijn er landelijk ook activiteiten gepland door verschillende marron organisaties. De viering is op 10 oktober en is uitgeroepen tot een nationale vrije dag. Voor elk district zijn er programma onderdelen.
De viering van deze dag heeft eerder plaatsgevonden in Paramaribo, Albina en Boven Suriname. Dit jaar wordt ook het marronmuseum ‘Saamaka’ officieel geopend te Pikinslee in Brokopondo. In het museum komen verschillende marron kunstwerken te staan. Voor de oprichting van het museum is een speciale stichting ‘Totomboti in het leven geroepen. Deze stichting is ook belast met het beheer van het museum. De opening van het museum is groots gepland. De activiteiten duren drie dagen.
(SR Nieuws)

Uw steun is DRINGEND nodig
Het doek mag niet vallen voor NiNsee. Doordat het kabinet bezig is met bezuiniging, zou het slavernijverleden moeten verdwijnen. Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee), kreeg te horen dat zij geen subsidie meer zullen krijgen. Wij vrienden van NiNsee willen dit niet toelaten vandaar dat uw steun gevraagd wordt. Teken de online petitie nu voordat het kamer debat a.s. maandag 27 juni plaats vindt.
(SaSoni)

Marronvrouwen netwerkdag komt te vervallen
Vanwege organisatorische redenen gaat de geplande Marronvrouwen netwerkdag, op zaterdag 16 april 2011, in het Kwakoe gebouw niet door.
Verzoeke de site (www.saamakasoni.com).
in de gaten te houden voor de nieuwe datum en eventueel nieuwe locatie.
(SaSoni)

Eerste verkeersdode
2011 is nauwelijk begonnen en Suriname heeft al de eerste verkeersdode. In het district Marowijne kwam de 79 jarige Daniël Hardewijk voor zijn woning aan de Rauweweg in de nacht van 1 januari om het leven. Hardewijk werd doodgereden door een 25 jarige bestuurder. De dader zag waarschijnlijk het slachtoffer over het hoofd door het vele rook van het vuurwerk.De politie constateerde dat de dader in het bezit was van een geldig rijbewijs en hij was niet onder invloed van alcohol. (SaSoni)

Saamaka Soni wenst u een gelukkig nieuwjaar
Alle leden en medewerkers van Saamaka Soni wensen u veel geluk,
gezondheid en een liefde vol 2011 toe.

Ingezonden stuk
De Marrons, het binnenland en de 35ste jaardag van de onafhankelijkheid van Suriname. Roël, R. Lugard, woonachtig in Harderwijk, Nederland en voorzitter van stichting Teeifuka. (www.teeifuka.nl).
Op 25 november 2010 is Suriname precies 35 jaar onafhankelijk van Nederland. Om deze 35ste jaardag van de Suriname tot een onvergetelijke te maken, is er een presidentiële commissie ingesteld onder leiding van de heer Ivan Graanoogst. Terwijl de commissie Graanoogst bezig is voorbereidingen te treffen om de 35ste jaardag in het hele land goed te laten merken in opdracht van president Desi Bouterse heeft zich in het Paamaka gebied in een goudmijn een ongeluk voorgedaan met verlies aan mensenlevens. Tot 6 december 2010 was tal van festiviteiten gepland. Maar vicepresident Robert Ameerali heeft gezegd dat i.v.m. met de mijnramp de feestweek zal worden aangepast. Ik condoleer daarom Suriname met het verlies en tegelijkertijd feliciteer ik de mensen die rede hebben tot feestvieren met de 35ste jaardag van Onafhankelijk Suriname.
I.v.m. met de jaardag van de onafhankelijk Suriname, wil ik kort mijn mening geven over de relatie: Marrons, het binnenland van Suriname en de onafhankelijkheid van Suriname.
In 1975, toen Suriname onafhankelijk is geworden was ik net 10 jaar geworden, woonde in het binnenland, maar kan mij niks meer herinneren van de festiviteiten in verband met deze “Srefidensi dey”. Kennelijk heeft deze belangrijke dag voor Suriname mij geen bijzondere herinnering achtergelaten. Ik heb mij afgevraagd waarom dit belangrijke moment in de geschiedenis van Suriname voor mij zo emotieloos is en blijft. Wat ik mij wel kan herinneren van srefidensi is een oude kalender van het jaar 1976, die aan de wand in het huis van mijn broer, Lodewijk hing, toen ik in 1980 voor verdere studie in Paramaribo aankwam. Op die kalender stond een geweldige Surinaamse vlag, gevormd door mensen. De mensen die de onafhankelijkheid bewust hebben meegemaakt, zullen deze door mensen op het onafhankelijkheidsplein gevormde vlag nog goed herinneren. Ik mocht dat 5 jaar later bewonderen. Ik denk dat in mijn dorp op de Onafhankelijkheidsdag geen bijzondere festiviteiten hebben plaatsgevonden en daardoor heb ik geen andere bijzondere herinnering aan de Onafhankelijkheidsdag zelf. Eigenlijk is dat triest dat een jongen van 10 jaar zo’n bijzondere gebeurtenis in zijn land heeft gemist en dan niet omdat hij zich afgezet heeft tegen de maatschappij, maar juist omdat de maatschappij hem niet de kans heeft geboden om dit gebeuren bewust mee te maken.
Waarom ik pas op mijn 15de naar Paramaribo voor verdere studie ben gegaan is omdat ik pas op mijn 7de voor het eerst naar school ging. In die tijd begonnen wij in de fleubelklas, dan de hoge fleubelklas, vervolgens de eerste t/m de zesde klas en als je geluk had, ging je voor verder studie naar Paramaribo.
Nu terugdenkend, is mijn conclusie dat de kinderen in Paramaribo bewust de overgang naar een onafhankelijke Suriname hebben meegemaakt, terwijl de kinderen in het binnenland zich niet bewust van deze verandering waren en daardoor voor hen geen betekenis heeft gehad. Als Marronkind had ik dus geen emotionele band met de Onafhankelijkheidsdag van Suriname. Voor mij en heel veel andere Marronkinderen was dinsdag 25 november 1975, een doodgewone dag. Misschien zijn wij naar de kerk gegaan, zoals wij elke zondag deden, omdat het een vrije dag was, denk ik.
Wat kan dit voorval voor de bijdrage van deze Marronkinderen aan natievorming in Suriname betekenen? Ik daag historici, sociaalwetenschappers en antropologen uit om een antwoord op deze vraag te geven.
De “feestcommissie” heeft gezegd dat alle districten optimaal zullen worden betrokken via de districtscommissarissen. Het is heel jammer dat anno 2010 wordt gesproken over districten en niet over woongemeenschappen. Als deze feestcommissie het hele land wou betrekken bij de festiviteiten, zou men beter als het om het binnenland gaat, de zaak kunnen benaderen via dorpen, woongemeenschappen en niet alleen via de districtcommissarissen, maar ook via de Gaama/dorpsbesturen en NGO’s die in het binnenland actief zijn.
De machthebbers van Nederland en Suriname hebben samen het binnenland van Suriname vóór de onafhankelijkheid, maar ook daarna genegeerd en uitgesloten. Een voorbeeld is de besteding van de verdragsmiddelen. De 1,59 miljard euro’s (3,5 miljard gulden) die Nederland voor Suriname na de onafhankelijkheid heeft gereserveerd, is op geen enkele wijze structureel ingezet voor de ontwikkeling van het binnenland.
Ik heb sterk de indruk dat ook na 35 jaar onafhankelijkheid van Suriname, het binnenland en de Marrons die daar wonen nog steeds geen verschil merken van de onafhankelijke Suriname en die daarvoor. Wij moeten ons schamen dat na 35 jaar onafhankelijkheid, Marronkinderen nog steeds op hun 6de/7de naar school mogen (op dit punt, heeft de onafhankelijkheid geen verbetering gebracht), dat ze minder mogelijkheden en kansen hebben zich verder te ontwikkelen, dat ze studiemogelijkheden ontberen, dat Marrons en Indianen, woonachtig in het binnenland niet vrij kunnen kiezen waar ze willen wonen en werken.
De Suriname van mij, als Marron heeft helemaal geen rede tot feestvieren. De Suriname van de heer Graanoogst en president Bouterse waarschijnlijk wel. Daarom heb ik in het begin van mijn verhaal alleen de mensen gefeliciteerd, die rede tot feestvieren hebben. (SaSoni)

Kunst van overleven
Introductie Saramaccaanse taal

Vanaf 6 november 2009 t/m 9 mei 2010 vindt er in het Tropen Museum een grootschalige tentoonstelling van en over de rijke cultuur van de Marrons plaats. (Kunst van overleven). Kenners spreken van het best bewaarde stukje van Afrika die buiten Afrika ligt. Tijdens deze tentoonstelling wil Stichting Saamaka Soni (dhr. E.H.Ray Landveld) u door simpele oefeningen meenemen om kennis te maken met de Saramaccaanse taal. Weet u hoe u gedag moet zeggen? Kunt u de weg aanwijzen of een glas water vragen? Tijdens deze introductie leert u heel wat woorden waarmee u makkelijk uit de voeten kunt. De leeftijd om deel te kunnen nemen is vanaf 12 jaar. De eerste introductie les is al op 8 november 2009, daarna op 29 nov. en 13 december 2009. Voor de overige data kunt u de website raadplegen. Voor meer informatie en reservieringen kunt u bellen naar: 020-568 8233 of 06-2826 4442.(SaSoni)

Verkeersongeluk
Suriname telt nu in de maand november al de 77ste verkeersdode. De 56 jarige Primnath Ramnath kwam met zijn wagen in de buurt van Bigi Poika om het leven. De auto waarin Ramcharan zat, sloeg over de kop. Wat de ware oorzaak van het ongeluk is, is nog onduidelijk volgens de politie.
In de wagen zaten ook nog twee mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zij verkeren niet in kritieke toestand. (SaSoni)

250 jaar vrede met de Marron
Op zondag 10 oktober 2010 was het precies 250 jaar geleden dat de Koloniale overheersers de 1e blijvende vredestractaten sloten met de Okanisi Marrons. Stichting Yepi (er is hulp) onder leiding van Magda Pinas organiseerde in het Calvijn College de Dag van de Marrons 2010.
Inleiders zoals hedi kabiten Mutu Poeketie, kabiten André Pakosi, basia André Mosis en dhr. Mr. R. Vaarnold kwamen aan het woord . Basia Mosis opende de middag met de Apinti daarna ging hedi kabiten Poeketie traditioneel in gebed gevolgd door een pleidooi over vrijheid.
Kabiten Pakosi ging in op de totstandkoming van de Vredesverdragen en de Dag van de Marrons. Wat hierbij zeer indrukwekkend was is dat de kabiten tot in details uitleg gaf over hoe men tot het besluit is gekomen om de dag van de Marrons op 10 oktober te herdenken. Dit werd met geluidsmateriaal uit de 70 jaren ondersteund waar we respectievelijk gaama Aboikoni, gaama Forster, gaama Gazon en gaama Lafanti hun toestemming hoorden uitspreken over de 10e oktober. De Sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling van de Marrons vanaf de Vredesverdragen nam André Mosis voor zijn rekening.
Tot slot had meneer Vaarnold het over de Lange weg naar vrijdheid: een mensenrechtelijke benadering. De dichtersgroep Trifosa die het geheel opluisterde was helemaal in stijl gekleed en de meeste gedichten van de middag werden ook in één der Marron talen vertolkt waaronder natuurlijk het gedicht “Nenge” van de welbekende Marron dichteres Louise Wondel.

Als hoogte punt van de dag werd de 1e Marron krant gelanceerd. Het is de bedoeling dat de krant maandelijks zal verschijnen. De initiatief nemer hiervan is de heer Robert Misiedjan. Enkele aanwezige vrouwelijke basia (Biibi, Fidelia en Sheila) zetten de kabiten, dhr. David Abiamofo, dhr. Marinus Bee (assamblee lid uit Suriname/lid A-Combinatie) in het zonnetje. De heren werden met mooi geborduurde kamisa, bandya koto en baka neki behangen. Basia Biibi sprak hen hierbij aan met lovende woorden over het goede werk dat zij voor de Marron gemeenschap doen. En sprak hierbij de hoop uit dat z ij nog lang in ons midden mogen zijn: Libi teego an de ma libi gaandi wi e begi gi den. (SaSoni)

Plengoffer
Plengoffer door de Marrons in Amsterdam Z.O
Op zondag 10-10-10 vond ook dit jaar weer de traditionele trowe watra in Amsterdam plaats in verband met Dag van de Marrons.
Robby Landveld, Alfred Agwentie en Theo Adan zijn de trekkers van deze activiteit. Dit jaar was de opkomst bij Stichting Sipaliwini wederom goed te noemen maar het kan natuurlijk altijd beter. Opvallend is dat er heel weinig vrouwen aanwezig waren; daarmee als gegeven roept Sheila Landveld bij de begi op tot het mobiliseren van de vrouwen om ook bij deze activiteit in grote getallen te participeren. (SaSoni)

Godo Olo in diepe rouw
Vliegtuig van Blue wing neergestort.
Zaterdag 15 mei is een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Blue Wing Airlines neergestort.Het betreft een Antonov AN-28.


Bij de crash komen 8 inzittenden (twee piloten en zes passagiers) om het leven. De identificatie moet nog plaats maar de namen van de overledenen zijn vrijgegeven. De acht inzittenden waren:Kago,Johan; Koland, Maria;Konoeno, Lorenzo;Moore, Kemmy; Kwassie, Kolko;Ricardo, Nelis en de twee piloten Veldkamp, Peter en Lachmansingh, Naheena.
De vluchtrecorder uit het neergestorte toestel is inmiddels gevonden en overgebracht naar Paramaribo.
Twee jaren terug (3 april 2008) storte van hetzelfde maatschappij een soortgelijke toestel neer bij Benzdorp. Daarbij kwamen negentien inzittenden om het leven. (SaSoni)

Saamaka Soni naar Duitsland
Het voorjaar is alweer losgebarsten. De bomen staan in bloei en vogels hebben hun nestjes gebouwd. De mensen lachen meer en het kriebelt om de bloementjes buiten te zetten. Letterlijk en figuurlijk. Het is de hoogste tijd om naar buiten te gaan.
Vanaf de maand mei gaat Saamaka Soni weer naar Duitsland, deze keer gaan wij naar Bocholt, op zaterdag 29 mei a.s. Kom gezellig mee en geniet van de lente. Kaartjes (22,50) zijn nu reeds verkrijgbaar. Treuzel niet want vol is vol. Voor informatie contact Saamaka Soni: 0628264442. (SaSoni)

'De Marronvrouw in de stad'
Boekpresentatie Martina Amoksi.

Het NiNsee en SaMON (Samenwerkende Marron Organisaties Nederland) nodigen u hierbij uit voor de boekpresentatie 'De Marronvrouw in de stad. Een historische analyse van de gevolgen van de urbanisatie voor de Marronvrouwen in Suriname' door Martina Amoksi.

Martina Amoksi is historica, docente geschiedenis en medewerker van het Nationaal Archief Suriname. In dit boek plaats Amoksi, zelf een Marronvrouw, de rol en positie van Marronvrouwen in een historisch perspectief.
In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn veel Marronvrouwen naar de stad getrokken. Amoksi behandelt de invloed van urbanisatie op de positie van deze vrouwen. Met deze publicatie wordt voor het eerst vanuit het perspectief van de Marronvrouw een diepgaande studie gepubliceerd over Marronvrouwen.

Zaterdag 24 april 2010
Inloop 14.30 uur
Aanvang 15:00 uur
Adres: NiNsee, Linnaeusstraat 35F, Amsterdam

Programma:
Welkomstwoord dr. Artwell Cain, directeur NiNsee
Ceremoniële opening Jose Tojo
Korte toespraak van mevrouw Marie Pinas, Marronvrouw woonachtig in Nederland
Zang Makelia Abaisa
Boek presentatie Martina Amoksi
Zang Makela Abaisa
Aanbieding van het eerste exemplaar aan Marie Pinas
Dansgroep Afiba (o.l.v Veronica Aborie)

De presentatie ligt in handen van Sheila Landveld
Info: Frank Dragtenstein Tel.: 020 568 2 082/ 568 8 568
Info: Sheila Landveld Tel.: 06 28 39 31 48
Het is raadzaam een plek van tevoren te reserveren: info@ninsee.nl
(SaSoni)

Gaama in Nederland
Opperhoofd der Saramaccaners in Nederland
Heden morgen zaterdag 31 oktober 2009 is Gaama Belfon Aboikoni met zijn gevolg in Nederland gearriveerd. Een delegatie van Nederlandse marrongezagsdragers (kabiteni en basia) hebben hem op Schiphol verwelkomt.

De Gaama is in Nederland in verband met de te openen Marron tentoonstelling “Kunst van Overleven” in het Tropen museum op woensdag 4 november. Het is ook de bedoeling dat de Gaama op 7 november enkele kabiteni en basia ceremonieel zal beëdigen (weti futu).

Het programma gedurende het verblijf zal er als volgt uitzien:
Zondag 1-11-09     Bijeenkomst met Saamaka gezagsdragers (collectief) in Zeist vanaf 14:00 uur
Dinsdag 3-11-09     Persconferentie in het Tropen museum vanaf 11:00 uur (alleen voor genodigden).
Woensdag 4-11-09     Opening tentoonstelling in het Tropen museum vanaf 19:30 uur (alleen voor genodigden).
Donderdag 5-11-09     Spreekuur Gaama met het Saamaka collectief.
Zaterdag 7-11-09     Weti futu in de stopera Amsterdam Boegmanzaal vanaf 14:30 uur.
Zondag 8-11-09     Wai ku Gaama in Sipaliwini Amsterdam vanaf 14:00 uur.
Zaterdag 14-11-09     Samen zijn met het collectief en de Gaama.
Zondag 15-11-09     Vertrek van de delegatie naar Suriname.
Voor vragen en opmerkingen betreffende het programma kunt u contact opnemen met
kabiteni Morea 06 55 94 06 48 of kabiteni Sylvester 06 41 55 65 79(SaSoni)

Marrondag 2009
Herdenking en viering Dag van de Marrons 2009
“Bieden de nieuwe ontwikkeling Samenwerkingsrelatie tussen Nederland en Suriname en de nieuwe (mede)financieringsvormen van het Nederlandse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking nieuwe kansen aan Marrons in Nederland om een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het binnenland van Suriname”?
Datum    : Zaterdag 10 oktober 2009, vanaf 10.00 uur
Plaats    : Forumgebouw, Kanaalweg 86 en Oase, Cartesiusweg 11 in Utrecht
Conferentievoorzitter     : de heer Prof. Dr. Alex van Stipriaan
Georganiseerd door SaMON in samenwerking met Cordaid en gemeente Utrecht
Dit jaar organiseert SaMON in Utrecht de 28ste Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons in Nederland op zaterdag 10 oktober aanstaande. Zoals u weet herdenken Marrons zowel in Suriname, als in Nederland met de Dag van de Marrons de succesvolle strijd die diverse Marronstammen in Suriname hebben gevoerd tegen onderdrukking en voor vrijheid tijdens en na de slavernijperiode. Door deze strijd was de toenmalige koloniale overheid gedwongen om, na enkele mislukte pogingen, tussen 1760 en 1767 definitief vredesverdragen te sluiten met de Marrons. Op 10 oktober 1760 is het eerste blijvende vredesverdrag met de Marrons van de Ndyuka stam gesloten.
Traditiegetrouw staan wij bij de herdenking en viering van de Dag van de Marrons stil bij onderwerpen en vraagstukken die alle Marrons en hun woongemeenschappen aangaan. In 2009 willen wij stil staan bij en aandacht vragen voor de ontwikkeling van het binnenland in het kader van de nieuwe ontwikkelingsamenwerkingsrelatie tussen Nederland en Suriname en de nieuwe (mede) financieringsvormen van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking zoals de Twinningfaciliteiten (UTSN) en het in 2011 in te voeren Medefinancieringsstelsel (MFS 2.0).
Het thema is dus: “Bieden de nieuwe ontwikkeling Samenwerkingsrelatie tussen Nederland en Suriname en de nieuwe (mede) financieringsvormen van het Nederlandse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking nieuwe kansen aan Marrons in Nederland om een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het binnenland van Suriname”?
De Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons zal bestaan uit:
1.een conferentie in het Forumgebouw in Utrecht aan de Kanaalweg 86, 3533 HG, over genoemd thema met vertegenwoordigers van de traditionele medefinancieringsorganisaties, andere relevante maatschappelijk organisaties, de Marrongemeenschap in Nederland en iedereen die verder affiniteit heeft met de Marrons en Marrongemeenschappen en is van 10.00 uur tot 16.30 uur.
2.een cultureel, feestelijke festiviteit in Partycentrum Oase in Utrecht aan de Cartesiusweg 11, 3534 BA met informele ontmoetingen, (multi) culturele activiteiten, dans, eten en drinken vanaf 16.30 uur.
Tijdens de conferentie zullen toespraken, inleidingen en discussies worden afgewisseld met Marron entertainment. Voor de conferentie zullen we uit Suriname laten komen de heer Mr. Steven Alfaisi, directeur van het Fonds ontwikkeling Binnenland (FOB) en mevrouw Lydia Zeegelaar, voorzitter van de vereniging voor Gemeenschapsontwikkeling en Verzelfstandiging (VGOV). Het FOB is een semi - overheidsstichting ressorterende onder het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en heeft als doel, het leveren van een bijdrage aan het wegwerken van de sociaal-economische achterstand van de in het binnenland woonachtige bevolkingsgroepen, zodat zichzelf bestendige rurale economieën kunnen worden opgebouwd en VGOV is een bundeling van 25 vrouwenorganisaties en stichtingen in de districten Brokopondo en Sipaliwini .
Mr. Steven Alfaisi zal ingaan op de vraag of er überhaupt ruimte in Suriname is voor de Marrons in Nederland om een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het binnenland, in welke vorm hij dat ziet en hoe de Marrons in Nederland en Suriname in deze samen moeten werken.
Mevrouw Lydia Zeegelaar zal haar verhaal houden over de actieve bijdrage die Marronvrouwen in Suriname leveren aan de verdere ontwikkeling van het Surinaamse binnenland en hoe zij denkt dat de Marronvrouwen in Nederland en Suriname elkaar hierin kunnen versterken.Verder krijgen wij een toespraak van mevrouw Wanda Afroedoe, een actieve en ondernemend Marronvrouw in Nederland. Zij gaat in op de kansen en bedreigingen/beperkingen van Marronvrouwen binnen de Marrongemeenschap in Nederland. De heer Joep van Zijl, hoofd Cordaid Nederland is gevraagd om een inleiding te verzorgen over hoe hij denkt dat Marrons in Nederland met of via Cordaid nog i.h.k.v. de nieuwe (mede) financieringsvormen van Ontwikkelingssamenwerking een structurele bijdragen kunnen leveren aan de ontwikkeling van het binnenland van Suriname, ook na 2011 als het MFS 2.0 is ingevoerd. Het is ook de bedoeling om iemand van de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) uit te nodigen om een inleiding te verzorgen over de UTSN als financiële faciliteit ook voor de ontwikkeling van het binnenland van Suriname.
Aan het eind van de middag zal een plenaire discussie met de zaal plaatsvinden. De conferentievoorzitter is de heer Prof. Dr. Alex van Stipriaan, conservator Cultuur en Geschiedenis Latijns Amerika en het Caribisch Gebied van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).
De cultureel, feestelijke festiviteit in Oase begint al vanaf 16.30 uur met inloop en om 17.30 uur worden de feestelijke festiviteiten met de Apinti drum officieel geopend. Hierna zullen culturele groepen en andere entertainers hun acts laten zien. Om 19.00 uur is een gezamenlijke Marrondiner met mogelijkheid tot netwerken en vanaf 21.00 uur zal gedanst worden op de tonen van een drie Marronmuziek formaties. De master of ceremony in OASE is mevrouw Sheila Landveld - Marengo, bestuurslid van SaMON.
Dit jaar zullen de festiviteiten rond de Herdenking en Viering van de Dag van de Marrons van begin tot einde in het teken staan van “AANDACHT VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WOONGEBIEDEN VAN DE MARRONS IN HET BINNENLAND VAN SURINAME”.
Met de organisatie zijn belast: de heer Isedore Libretto, Coördinator en mevrouw Sheila Landveld, teamlid
T: 020-8409465; M: 0641111970; E: i.libretto@samon.info
CONCEPT PROGRAMMA HERDENKING EN VIERING DAG VAN DE MARRONS 2009 vanaf 10.00 uur

Conferentie gedeelte: 10.00 uur – 16.30 uur
10.00 – 11.00 uur Inloop
11.00 – 11.15 uur Opening door bestuurder van gemeente Utrecht 11.15 – 11.30 uur Presentatie over de Marrontentoonstelling van het KIT dat op 4 november aanstaande van start gaat, door Prof. Dr. Alex van Stipriaan
11.30 – 12.00 uur Toespraak van mevrouw Wanda Afroedoe
12.00 – 12.15 uur entertainment: zang van Lucentho Rensch
12.15 – 12.45 uur Inleiding door een vertegenwoordiger van de UTSN (nog niet bevestigd)
12.45 – 13.30 uur Pauze en lunch
13.30 – 14.00 uur Inleiding van mevrouw Lydia Zeegelaar uit Suriname
14.00 – 14.30 uur Inleiding van de heer Joep van Zijl van Cordaid (nog niet bevestigd)
14.30 – 15.00 uur Inleiding van Mr. Steven Alfaisi uit Suriname
15.00 – 15.15 uur Intermezzo: Spoken words van mevrouw Orsine Walden
15.15 – 16.15 uur Zaaldiscussie met de inleiders
16.15 – 16.30 uur Sluiting Conferentie door Isedore Libretto – coördinator.

Feestelijk gedeelte: vanaf 16.30 16.30 – 17.30 uur Inloop en ontvangst
17.30 – 17.45 uur Opening met Apinti
17.45 – 18.15 uur Geromantiseerd verhaal over de Marronage, oraal geïnspireerd door E.H.Ray Landveld, voorzitter van stichting Saamaka Soni
18.15 – 19.00 uur verschillende (multi) culturele entertainment acts
19.00 – 20.00 uur Gezamenlijke Marrondiner
20.00 – 21.00 uur Optreden van Sangafi
Vanaf -21.00 uur Gezellig feesten en dansen op de tonen van een paar Marronmuziekformaties(SaSoni)

UITNODIGING CONFERENTIE OVER DE POSITIE VAN MARRONS BINNEN DE SURINAAMSE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND
De eerste Marrons die in de jaren zestig naar Nederland kwamen werden in Zeist opgevangen door Hernhutterbroeders en zusters. In 1733 kwamen de Hernhutters uit Duitsland in Suriname aan om daar missie en zendingswerk te doen. Ze vestigden zich vanaf 1765 onder de Marrons in het binnenland van Suriname. De Hernhutters hebben onderwijs, christelijk geloof en gezondheidszorg naar de Marrons gebracht en de band die tussen de Hernhutters en de Marrons is ontstaan, heeft ertoe geleid dat de eerste Marrons die naar Nederland kwamen, zich in Zeist vestigden. De Marrons die voornamelijk voor onderwijs doeleinden naar Nederland kwamen, gingen vooral naar Utrecht, als grotere stad dicht bij Zeist voor onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding en vingen andere Marrons op die na hen naar Nederland kwamen. De Marrons begonnen ook vanuit Utrecht hun integratieproces in Nederland.
Het Surinaamse Inspraak Orgaan (SIO) en de Vereniging Samenwerkende Marron Organisaties Nederland (SaMON) hebben samen geconstateerd dat de Marrons binnen de Surinaamse samenleving in het kader van de Inspraak onzichtbaar zijn gebleven. Daarom organiseert het SIO in samenwerking met SaMON een conferentie met als thema:
“DE POSITIE VAN MARRONS BINNEN DE SURINAAMSE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND”.
Hoe is de zichtbaarheid, betrokkenheid, beïnvloeding en participatie van de Marrons tot nu toe geweest binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland en hoe zou dat in de toekomst moeten zijn? Hoe zouden het Surinaams Inspraak Orgaan en SaMON, de belangen behartiger van de Marrons in Nederland, elkaar kunnen aanvullen om de belangen van Marrons binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland evenredig te waarborgen? Wat zijn de specifieke problemen van de Marrons in Nederland in relatie met de andere groepen en wat is de meerwaarde van een intensievere betrokkenheid van Marrons in de belangen behartiging van de totale Surinaamse gemeenschap in Nederland.
SIO en SaMON roepen u daarom op om met hen openhartig over de positie van de Marrons binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland te komen discussiëren, met als doel om met aanbevelingen te komen, waarmee SIO en SaMON kunnen gaan werken aan verbetering en versterking van de positie van de Marrons in Nederland.
Datum: zaterdag 15 augustus 2009
Tijd: 13.00 uur - 18.30 uur
Plaats: Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91 in Breukelen

Hotel Breukelen ligt aan de snelweg/rijksweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht. U neemt afslag 5 Breukelen en volgt de borden richting Breukelen/Kockengen
Met de stoptrein reist u via Amsterdam CS of Utrecht CS naar Breukelen CS. Het hotel ligt op loopafstand. Voor verdere informatie of uitleg kunt u contact opnemen met het Surinaams Inspraak Orgaan (030-231 60 14).
U kunt zich aanmelden voor de conferentie, bij voorkeur, per e-mail aan: info@sioweb.nl info@sioweb.nl of per post via bijgevoegd aanmeldingsformulier tot 13 augustus 2009.

Voor meer informatie:
Drs. Roy Ashruf (SIO), telefoon: 030-231 60 14
De heer Roël Lugard (SaMON), telefoon: 06-511 112 99

PROGRAMMA POSITIE MARRONS BINNEN DE SURINAAMSE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND

Zaterdag 15 augustus 2009 Hotel Breukelen

12.30 uur - 13.00 uur Ontvangst/Inloop
13.00 uur - 13.05 uur Welkomstwoord door drs. Stanley Lo-A-Njoe, bestuurslid van het SIO
13.05 uur - 13.10 uur Toelichting op het programma door mevrouw Mildred Deneus, dagvoorzitter
13.10 uur - 13.30 uur Toespraak over het emancipatieproces van de Marrons in Nederland door de heer Kensley Vrede, voorzitter stichting Dufuni
13.30 uur - 13.55 uur Toespraak over het emancipatieproces van de Marrons in Suriname, de knelpunten, vooruitgang, uitdagingen en de relatie met Nederland door de heer Edwin Noordzee, secretaris Minister van Volksgezondheid in Suriname
13.55 uur - 14.10 uur Marronjongeren aan het woord
14.10 uur - 14.30 uur Toespraak over de rol van het traditionele Marrongezag in het emancipatieproces van de Marrons in Nederland door kabiten Morea King en kabiten Sylvester Aboikoni
14.30 uur - 14.45 uur Verrassende entertainments
14.45 uur - 15.15 uur Ruimte voor een paar stevige statements uit de zaal, die meegenomen worden naar de plenaire discussie
15.15 uur - 15.35 uur Pauze
15.35 uur - 15.55 uur Toespraak over de integratie van Surinamers in Nederland en de bijdrage/inbreng of juist niet van de Marrons daarin door drs. Eddy Imanuel, directeur SIO
15.55 uur - 16.15 uur Toespraak over de heroriëntering/herpositionering van de Marrons in de Nederlandse samenleving anno 2009 door de heer Isedore Libretto, bestuurslid SaMON
16.15 uur - 17.00 uur Plenaire discussie met de zaal onder leiding van de dagvoorzitter
17.00 uur - 17.15 uur Samenvatting aanbevelingen en bevindingen door de dagvoorzitter
17.15 uur - 18.30 uur Informeel met buffet

A a n m e l d i n g

CONFERENTIE OVER DE POSITIE VAN MARRONS BINNEN DE SURINAAMSE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND
Tijd: zaterdag 15 augustus van 13.00 - 18.30 uur
Plaats: Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen
Deelname: gratis
NAAM: …………………………………………………………………………….
ADRES: ……………………………………………………………………………
ORGANISATIE (indien van toepassing): ……………………………………..
TELEFOON: ………………………………………………………………………
E- MAIL: …………………………………………………………………………..
AANTAL PERSONEN: ……………………………………………………………
UW AANMELDING GRAAG MAILEN NAAR: info@sioweb.nl
OF
PER POST ZENDEN AAN: Surinaams Inspraak Orgaan Maliebaan 13 3581 CB Utrecht
(SaSoni)

Participatie & Integratie
Aankondiging Marrons Participatie & Integratie Dag zaterdag 09 mei 2009 Naam activiteit : Marrons Participatie & Integratie Dag
Thema : De Participatie van marronkinderen in het onderwijs
Datum : Zaterdag 09 mei 2009
Tijd : 10.00 tot 18.30 uur
Plaats : Forumgebouw, Kanaalweg 86, Utrecht.
Organisator : SaMON (Samenwerkende Marron Organisaties in Nederland)
Coördinator : Isedore Libretto: T: 06 41111970 info@samon.info
Vorig jaar maart heeft SaMON de eerste Marrons Participatie & Integratieconferentie georganiseerd. Eén van de bevindingen van deze conferentie was dat wij als Marrons in Nederland aan dubbele onbekendheid lijden: intern, marronkinderen zijn vaak niet bekend met hun rijke culturele achtergrond; extern, de Marrons zijn opgegaan in de grote Surinaamse massa in Nederland en als groep onbekend geworden voor de Nederlandse samenleving. Als aanbeveling om een begin te maken aan het doorbreken van deze dubbele onbekendheid, is geadviseerd een Marronhuis in Nederland op te zetten, welk voortvarend is opgepakt door de commissie Marronhuis. Ook dit jaar wil SaMON stilstaan bij de participatie en integratie van Marrons in Nederland. Bij het kiezen van een thema voor dit jaar hebben wij ons laten leiden door de vraag: waar start een goede participatie in een samenleving, in dit geval de Nederlandse? We constateren dat naast de gezinnen, het onderwijs een bijna alles bepalende rol speelt bij de participatie in de samenleving op latere leeftijd. Wij merken dat er onevenredig veel marronkinderen in het vmbo zitten en verlaten de school zonder diploma. Dit geeft een moeilijke startpositie op de arbeidsmarkt en de verdere participatie in de Nederlandse samenleving. Hoewel dit een ernstig probleem is, is het besef hiervan nog geen algemeen goed bij een groot aantal marronouders in Nederland. Wij hebben daarom dit jaar als thema gekozen “de participatie van marronkinderen in het basis- en voortgezet onderwijs”. Wij willen met deze conferentie in gesprek met elkaar gaan met als doel om een bewustwordingsproces bij marronouders en de marrongemeenschappen in Nederland op gang te brengen over het probleem dat onevenredig veel marronkinderen in het vmbo zitten en de school vaak zonder diploma verlaten. Wij als gemeenschap moeten proberen om oplossingen hiervoor te vinden, en stellen onszelf én de marronouders de volgende vragen:
1. wat zouden de marronouders moeten doen om de schoolloopbaan van hun kinderen tot een succes te maken?
2. welke rol zou de marrongemeenschap daarbij moeten spelen?
Het is de bedoeling om de 3 belangrijke momenten in het onderwijsproces aan de hand van de bovengestelde vragen de revue te laten passeren:
1.De voorschoolperiode oftewel de periode tussen het thuisleven en de kleuterschool;
2. De periode naar de cito toets – groep 7/8;
3.Als laatste de eerste kennismaking met het vmbo/lwoo/havo/vwo – dus eerste en tweede klas (de zogenaamde brugpiepersperiode).
De conferentie heeft het karakter van informatie en ervaringen uitwisseling met verdieping door deskundigen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan de ervaring van de marronkinderen zelf.
Opzet van de conferentie
De conferentie bestaat uit een ochtendsessie (expertmeeting), pauze en een middagsessie (plenair).
In de expertmeeting (ochtendsessie) komen ouders die zichtbaar hun kinderen goed door het onderwijsproces heen hebben geholpen, ouders die bezig zijn zich hiervoor voor te bereiden, succesvolle marronjongeren, Marrons die in het onderwijs zitten en andere Marronprominenten onder deskundige leiding bijeen. De outputs van de Expertmeeting worden samengevat tot één of meer actiepunten voor bespreking en besluitvorming in het plenaire middagsessie.
In de pauze komt het activiteitenteam onder leiding van de voorzitter van de expertmeeting kort bijeen om de bevindingen van de ochtendsessie smart samen te vatten voor de middagsessie. Ook zal de pauze gebruikt worden voor informeel contact. De middagsessie is plenair met publiek en deskundige inleiders die de smart geformuleerde actiepunten uit de ochtendsessie vanuit verschillende invalshoeken bekijken en oplossingen aandragen. Na de inleiders volgt een plenaire discussie die moet resulteren in een aantal geprioriteerde actiepunten en aanbevelingen waarmee SaMON en anderen verder aan het werk kunnen. Voor nadere informatie: Isedore Libretto: T: 06 41111970 info@samon.info
Namens de Samenwerkende Marron organisaties Nederland (SaMON)

Concept programma

A. De Expertmeeting: 10.00 – 12.30 uur: onderleiding van dr. Eddy Jozefzoon
10.00 – 10.30 uur Inloop
10.30 – 10.40 uur de voorschool: Nadia Papoto;
10.45 – 10.55 uur de Cito-toets: Shirley Vrede;
11.00 – 11.10 uur voortgezet onderwijs: drs. Leonard Pavion MSc MA
11.15 – 12.30 uur Discussie met een 30-tal leerkrachten, Marronjongeren, ouders en andere Marronprominenten
12.30 - 13.15 uur Lunch
B. De Middagsessie: 13.30 – 18.30 uur: Plenaire, onder leiding van Mildred Deneus 13.30 – 14.00 uur: Openingstoespraak van stadsdeel bestuurder van Amsterdam Zuidoost, de heer J. Kehla-Wirnkar belast met voortijdige schoolverlaters en Participatie/Diversiteit
14.00 – 14.15 uur: De stem van het schoolgaande kind - Georgio Marengo - VMBO 4
14.15 – 14.45 uur: Ervaringen van een marronouder door de heer dr. Eddy Jozefzoon
14.45 – 15.00 uur: Presentatie van de bevindingen van de expertmeeting
15.00 – 15.10 uur: Voordracht van Venny Lugard – 2e klas tweetalig VWO met als titel the power of Apinti
15.10 – 15.40 uur: Pauze
15.40 – 16.00 uur: Inleiding over de invloed van het marron zijn op onze kinderen in het integratie en participatie proces in Nederland door mevrouw Sheila Landveld- Marengo
16.00 – 17.00 uur: Plenaire discussie onder leiding van mevrouw Mildred Deneus met
Shirley Vrede, dr. Eddy Jozefzoon, Venny Lugard, Georgio Marengo, Jude Kehla-Wirnkar, drs. Leonard Pavion MSc MA en Thomas Tani.
17.00 – 17.30 uur: Samenvatting actiepunten en bevindingen en prioritering daarvan.
17.30 – 18.30 uur: Slot en informeel samenzijn met Marrondiner

Profielen van de professionals:

Mevrouw Mildred Deneus Trainer, adviseur en Coach
Ruim 15 jaar trainer, adviseur en coach en verzorgt zowel maatwerktrainingen als open inschrijvingen. Haar trainingen zijn o.a. op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, zelfsturing, empowerment (interculturele)communicatie, leiderschap en individueel en teamcoaching. Haar missie is mensen te verleiden tot het uitdiepen van hun eigen ontwikkelingsproces en het motto is; “Een ieder bepaalt zelf de weg om haar/zijn doel te bereiken”.
De heer dr. Eddy Jozefzoon Pedagooog en filosoof Jaren onderwijs gegeven in Suriname en in Nederland, eerst als gewoon onderwijzer op de lagere school en op het mavo en later als leraar op de Pedagogische Academie in Suriname en op het IOL. In Nederland op de Sociale Academie: filosofie en opvoedkunde gedoceerd. In Suriname enkele jaren directeur van de Avond Kweek A en de hoofdkleuterleidstersopleiding. Ook in Suriname enkele jaren gewerkt als beleidsmedewerker op het ministerie van onderwijs, afdeling begeleiding. In die laatste functie heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van het ULO/MULO, met name het beroepsbegeleidend onderwijs. Hij heeft twee kinderen die het “gemaakt” hebben: ze hebben beide een academische opleiding succesvol afgerond.
Mevrouw Shirley Vrede Adjunct-directeur van een basisschool in Utrecht. Ruim 20 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs in Nederlands. Kent veel migranten kinderen op haar school en als adjunct-directeur heeft ze veel contact met de ouders van deze kinderen.
Mevrouw Nadia Papoto Sociaal Pedagogische Werker (SPW3). In Suriname in het onderwijs gezeten. In Nederland gewerkt op de naschoolse opvang en daarna op verschillende crèches. Nu is ze eigenaar/directeur van het Speeltuintje, een gastouderopvang in Amsterdam Zuidoost.
De heer drs. Leonard Pavion MSc MA docent op een VWO school in Rotterdam, eerstegraads docent economie, bestuurslid van SaMON en afgevaardigde van de lidorganisatie MCDO.
Mevrouw Sheila Landveld-Marengo Medewerkster personeel en organisatie, bestuurslid van SaMON en afgevaardigde van de lidorganisatie Saamaka Soni. Moeder van schoolgaande kinderen en heel actief in het sociaal-maatschappelijke leven in Amsterdam.
Venny Lugard Leerling op het tweetalige VWO, tweede leerjaar en 13 jaar oud. Heeft in Gelderland de Junior speaking competition gewonnen en heeft mee gedaan met de landelijke Final Junior Speaking Contest georganiseerd door the British Council Netherlands, the European Platform and the Network of Bilingual Schools in the Netherlands. Ze heeft gespeecht over de kracht van de apinti.
Georgio Marengo VMBO 4 leerling in Amsterdam. 16 jaar oud en heeft de richting SPW- jeugdzorg gekozen, waarmee hij volgend jaar begint. de heer J. Kehla-Wirnkar, Stadsdeel bestuurder van Amsterdam Zuidoost, belast met voortijdige schoolverlaters, participatie en diversiteit.
Thomas Tani Docent op een ROC in Amsterdam.

Marrons Participatie en Integratie conferentie 2009 door SaMON

Vereniging Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland: www.samon.info En mede mogelijk gemaakt door: FORUM: Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling: www.forum.nl CORDAID: Geloven dat het kan: www.cordaid.nl Gemeente Utrecht: Je vindt het pas echt in Utrecht: www.utrecht.nl
(SaSoni)

45 jaar Transmigratie

Op 19 april a.s. zal er op Klaaskreek een herdenking/Viering van het 45 jaar bestaan van de transmigratie plaats vinden. De eerste kinderen die geboren werden op Klaaskreek in het jaar 1964, noemen zichzelf Comité 1964, zij hebben de handen uit de mouwen gestoken om deze onvergetelijke dag stilletjes te laten voorbij gaan. Op deze dag staat er veel op het programma, die reeds om 09.00 v.m. aanvangt met een dankdienst in de kerk. Een optocht van Fes'sei naar Bakadya, div. toespraken, koorliederen van verschillende koren.Een banamba dansshow, een lezing specifiek over Klaaskreek tijdens de transmigratie. Div. muziekgroepen, waavan een uit Nederland zullen optreden. Dit alles gebeurt tussen 09.00 v.m. tot +/- 21.00 n.m.
Mis dit gebeuren niet. Voor deze dag is er ook een speciale pangi beschikbaar gesteld; "45 jr. Transmigratie" De pangi is verkrijgbaar bij het Comité in Suriname, hiervoor kunt u bellen met telf. 08983274 en in Ned. bij Saamaka Soni telf. 06 28264442. Toegang tot deze dag is geheel gratis, wel vraagt het Comité een vrijwillige bijdrage.(SaSoni)

Schaak Olympiade
Een Ganzeer in het gemengde Surinaams Schaakolympiadeteam
www.dresden2008.de Van 12 tot en met 25 November 2008 wordt te Dresden, Saxony, Duitsland de tweejaarlijkse schaakolympiade georganiseerd. Deze teamkampioenschappen voor landen wordt georganiseerd in samenwerking met de FIDE (dat is de wereldschaakbond). Suriname heeft eerder enkele keren geparticipeerd bij deze kampioenschappen voor landenteams. Na opnieuw felle strijd geleverd te hebben wist Auke Treu zich opnieuw te plaatsen voor het herenteam dat Suriname zal vertegenwoordigen later dit jaar. Eerder heeft Auke Suriname mogen vertegenwoordigen als speler bij de Olympiade in Istanbul (2000) en Bled (2002). Bij zijn deelname in Istanbul behaalde hij een internationale rating (zgn. Elo rating) van 2200 punten vanwege zijn 50% score op die Olympiade. Een rating is een puntensysteem waarbij spelers elkaars speelsterkte met elkaar kunnen vergelijken. Hoe beter de speelsterkte, hoe hoger de rating.
Om zich dit keer te kunnen qualificeren heeft Auke moeten meedoen aan een aantal toernooien in Suriname, waaronder de Nationale kampioenschappen van 2007 en 2008 en eht Sterrentoernooi van 2008. Op die manier kon hij zgn. Grand-Prix punten verzamelen op zich te kunnen qualificeren in het herenteam van 5 spelers. Bij zowel het kampioenschap van vorig jaar als van dit jaar eindigende Auke op een gedeelde 5e plaats. Na de Nationale kampioenschappen van 2008 was het nodig om een selectie toernooi af te draaien voor 6 spelers om 3 resterende plaatsen in het team te bepalen. Na dit toernooitje van onderlinge partijen, moest er nog een beslissingsmatch gespeeld worden tussen Auke Treu en Franklin Mungroo (tweevoudig landskampioen en tweemaal Olympiadeganger die in 2006 bij de Olympiade in Turijn, Italie de Argentijnse Grootmeester Alonso Zapata tot remise dwong). Bij de barragematch zouden er eerst 3 korte partijen gespeeld worden waarbij elke speler slechts 10 minuten bedenktijd per partij werd toegewezen. Degene die 2 partijen kon winnen, zou zich als laatste plaatsen. Na loting om de kleur te bepalen, won Mungroo de eerste partij in de doorschuifvariant van de Franse Opening. Auke Treu herstelde zich in de tweede partij in een Slavische Verdedidging, met een vrij snelle winst. De derde partij was een herhaling van de Franse Opening, tot het middenspel, waarbij Auke zich nu meer richhte op een directe aanval op de Koning van zijn tegenstander. Er volgde een ruil van de zware stukken en na verkeerde ruil van Mungroo van de torens was het ‘witte’ lopereindspel gewonnen voor Auke aangezien pionpromotie niet meer was te vermijden.
Deze Olympiade zal Auke de kans geven om zijn Elo rating te verbeteren, op weg naar een schaaktitel. Vermeldesnwaard is dat Auke de Surinaamse Schaakbond ook heeft mogen vertegenwoordigen bij het jaarlijkse FIDE-Congres in Istanbul (2000), Bled (2002), Halkidiki (2003) en Mallorca (2004).(SaSoni)

Marrons als sleutelmoment in slavernij
slavernijgeschiedenis van Suriname
In het Haags Historisch Museum is deze zomer een unieke expositie te zien over de slavernijgeschiedenis van Suriname en de Nederlandse Antillen en Aruba. 'Ondrofeni Tori', zoals de expositie heet, toont elf sleutelmomenten uit de slavernijgeschiedenis. De Marrons behoren daar ook toe.
Op de poppentaferelen zijn bijvoorbeeld klederdrachten te zien en het Surinaamse en Antilliaanse planten- en dierenrijk van vroeger. Zondag 17 augustus was Ray Landveld te gast op deze expositie. Hij vertelde verhalen over de geschiedenis en de cultuur van de Marrons, de gevluchte slaven, die in het oerwoud gingen wonen.
De lezing sloeg aan bij het publiek. De meeste mensen wisten wel wat van de geschiedenis van de Marrons, maar hoorden toch ook nieuwe dingen. Esther bijvoorbeeld, zegt altijd gedacht te hebben dat er één Marrongroepering was, terwijl er zes stammen zijn.

Geen benul
Volgens Landveld hebben veel mensen 'totaal geen benul' wie de Marrons zijn. "Ze hebben hun cultuur uit Afrika behouden, en de mensen uit Paramaribo zijn hun cultuur kwijtgeraakt. De Marrons gaan nu lesgeven aan de mede-Surinamers over wat we gezamenlijk hebben." Het doorgeven van de oude cultuur is belangrijk, vindt Landveld. In de Nederlandse grote steden is er ook wel belangstelling voor de Marrons, zegt Landveld, daarbuiten heel weinig. Er wordt in de Marrongemeenschap gepleit voor eerherstel, maar daar worden vraagtekens bij geplaatst. "Hebben de Marrons in de slavernij deelgenomen? Want wij waren vrij." Toch is eerherstel wel degelijk op zijn plaats, vindt hij. "We zijn uit Afrika gehaald en als slaaf op de plantages terwerkgesteld. Ik heb het woord 'excuses' van de witte man nog niet gehoord."
Tula
Bij de lezing is ook meneer Meijer aanwezig. Hij is Surinaams/Nederlands en groeide op Aruba en Curaçao op. Zijn favoriete tafereel op de tentoonstelling is bij landhuis Knip op Curaçao. Daarop wordt een slaaf (Tula) vlak voor zijn executie door de pastoor gezegend. "Op Curaçao wordt Tula gezien als de vrijheidsstrijder en hij wordt gezien als degene die de Curaçaoënaars het besef heeft meegegeven dat ze trots moeten zijn op hun eiland." (SaSoni)

Omhels de Granman

Granman Belfon Aboikoni groot opperhoofd der Saamaka's komt naar Nederland i.v.m. de 33ste herdenking v/d dag van de Marrons.
Voor het feest dat 's avonds in het trefcentrum OASE in Utrecht plaats vindt is er een pangi te koop. (De pangi is ongenaaid)
De pangi heet Baasa Gaama wat zoveel betekend als omhels de Granman.
Pangi van:
1.50 meter voor 10.00 euro
1.75 meter voor 12.50 euro
2.00 meter voor 15.00 euro
Voor verkoop en informatie kunt u bellen naar Sheila Landveld: 06-28393148.

Bezoek van de Granman
I.v.m. Marrondag 6 oktober 2007 brengt het Groot opperhoofd van de Saramaccaners, Granman Belfon Aboikoni, een bezoek aan Nederland.
Houdt de site in de gaten voor meer informatie over het verloop van het bezoek van de Granman, of mail naar: info@saamakasoni.com

ZIE PROGRAMMA ONDER ACTIVITEITEN.
(SaSoni)

Drs. Sociologie
Wij zijn zeer trots op Luanda Landveld.
Op 13 maart j.l. behaalde Luanda Landveld de titel Drs. Sociologie in Suriname. Van harte gefeliciteerd met het afstuderen en het behalen van je wetenschappelijke titel van Drs. in de Sociologie. Ook het team van Saamaka Soni feliciteerd mevr. Landveld met haar behaalde resultaat. De Marron gemeenschap is weer een wetenschappelijke rijker geworden. En voor de andere jonge Marrons moet dit een stimulans zijn om verder te gaan. Waar een wil is …...(SaSoni)

Vrouwendag bij Saamaka Soni
Sterke Marronvrouw op Internationale Vrouwendag. Op zaterdag 8 maart jongstleden organiseerde de Stichting Saamaka Soni in samenwerking met Buurtcentrum Coenen Lydia de internationale vrouwendag 2008. Deze dag was een enorm succes. Onderwerpen zoals Ontwikkeling van de Marronvrouw en de hygiëne van de vrouw passeerden de review. Daarbij werd gekeken naar de maatschappelijke ontwikkeling maar ook bijvoorbeeld naar het leven van deze vrouwen in Nederland. Tijdens het onderwerp hygiëne van de vrouw werden er wat tips gegeven over het gebruik van kruiden en de ketel; wat zeer gewaardeerd werd.
Dansgroep Sangafi, Prodo Pikin en Wi kon na wan gaven aan het geheel een extra dimensie. Voor dit enorme succes bedankt de Stichting Saamaka Soni alle aanwezigen want zonder hun aanwezigheid was deze dag geen succes geweest. "Vrouwendag 2008"
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar. Buurtcentrum Coenen Lydia in het bijzonder mevrouw Mathilda en crew. Ilse Papoto (presentatrice van de dag), Phyllis Prade, Joyce Fonkel, Erdina Vrede, Melie Sistina, Muriël Naingi, Bea Jeroe, August With, Sila Best, Regina Koenders, Rolette Albitrouw, Graciella Pryor, Errol -, Helga -, Jolanda en Percey Marengo, Eva en Myrna Weimans, Prodo Pikin en Wi Kon na wan en Opo Oso Sranan.
De volgende radio stations verdienen ook dank: Mart radio, radio Famiri, radio Razo, radio The Voice en Faya Fm.
Degenen die wij zeker niet mogen vergeten zijn de Saamaka Soni leden.
Tot slot:
De opbrengst van de vrijwillige bijdrage aan de poort was in totaal 141,10 euro dit bedrag zal gegeven worden aan de vrouwen organisatie Fö a wan (4 in 1) in het district Brokopondo. Kijk op de link foto voor een kleine impressie van zaterdag 8 maart 2008. Volgende activiteit van Saamaka Soni is een busreis naar Duitsland (Krefeld). Voor informatie hierover kunt u bellen naar Ray Landveld 06 28264442.
(SaSoni)

Aboikoni bezoekt Nederland
Gaama Belfon Aboikoni, Grootoppehoofd der Saamaka’s, bracht van 4 oktober tot en met vrijdag 12 oktober 2007 een bezoek aan Nederland. Hij werd vergezeld (zoals het protocollair hoort) door een kapitein, een basia en Hugo Jabini. Het bezoek was in het kader van Marrondag 2007. Het thema dit jaar was: hoe kunnen wij, Marrons in Nederland, de binnenlandse Gezagsdragers ondersteunen in het behouden van het Gezagsstructuur en het ontwikkelen van het binnenland.
De eerste activiteit was een conferentie op 6 oktober in conferentie centrum Engels in Rotterdam. Het Surinaams consulaat was vertegenwoordigd maar ook de Gemeente Rotterdam. De opkomst van het publiek was grandioos en het programma was zodanig in elkaar gezet dat serieuze onderwerpen afgewisseld werden door entertainment van allerlei verschillende Marron artiesten. Van onder andere dansgroepen tot dichteressen tot zangeressen en apintidron spelers. De Gaama en zijn gevolg hebben hier zienderogen van genoten.
Een hoogte punt op die dag was ook het overhandigen van de kadootjes aan de Gaama en zijn gevolg door de Samenwerkende Marronorganisaties Nederland. Er werd gekozen voor delftsblauw wat typisch Nederlands is.
Tot slot werden de bevindingen van die dag in een samenvatting aan het publiek voorgelegd. Het aanwezige panel kreeg allerlei vragen uit het publiek. Het panel bestond onder andere uit: dhr H. Jabini (voorzitter van binnenlandse Gezagsdragers Suriname) en kabiteni Pakosi en dhr. S. Aboikoni.
De Gaama en zijn gevolg hebben een aantal beleefdheidsbezoeken afgelegd in Nederland. Hier volgt een opsomming: Trefcentrum Oase in Utrecht waar ieder jaar de Marrondag wordt herdacht;
Stichting Sipaliwini Amsterdam Zuid Oost, Zeister zendingsgemeenschap in Zeist (EBG), Een basis school in Rotterdam, Het Koninklijk Instituut voor de Tropen, In Holland in Rotterdam.
Het bezoek aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen werd georganiseerd door Sheila Landveld van de Stg. Saamaka Soni. Op dinsdag 9 oktober werd de Gaama en zijn gevolg groots ontvangen door het Kit. Ter info: het is de bedoeling dat er 2009 een grote Marrontentoonstelling in Tropen museum komt. In verband daarmee ging de Gaama dus in gesprek met het KIT. Na deze bijeenkomst kan men met trots zeggen, dat vergader talent niet alleen van de witte man is. Maar dat het zwarte volk weet wat diplomatie en onderhandelen is. De Gaama heeft tijdens deze bijeenkomst een brief overhandigd gekregen waarbij het KIT aan elk van de 6 Gaama's toestemming vraagt voor het organiseren van de tentoonstelling in 2009. De Gaama gaf meteen zijn mondelinge toezegging en zei meteen dat hij daarvoor een tegenprestatie wilde. De tegenprestatie die hij wilde is dat er niet alleen in Nederland een Marrontentoonstelling moet komen maar ook in Suriname (liefst in het binnenland) en… dat alle zes Gaama's van de verschillende Marronstammen bij de opening van deze tentoonstelling aanwezig moeten zijn. (prachtig staaltje onderhandelen!) Tot slot van de bijeenkomst werd er geborreld in het Soeterijncafe.
Tijdens de borrel werd Sheila Landveld – Marengo beëdigd tot hedi = (hoofd) Basia van de Saamaka’s in Nederland. Volgens de Gaama is dat de manier waarop de Marrons in Nederland de binnenlandse Gezagsdragers kunnen ondersteunen in het behouden van het Gezagsstructuur en het ontwikkelen van het binnenland. De Gaama vroeg ook nog aan iedereen bij wie hij op bezoek ging geen hulp meer via allerlei instanties naar het binnenland toe te sturen maar via de basia’s en kabiteni’s die hij in Nederland geïnstalleerd heeft. Verder vroeg hij ook aan een aantal organisaties onder andere het KIT om een soort soldij voor zijn basia’s en kabiteni’s. De onderliggende gedachte was hierbij: “Nederland heeft het binnenlandse Gezagsstructuur in het leven geroepen en wij gaan ermee door. Toen Suriname onafhankelijk werd heeft Nederland geen afstand genomen van de ondertekende vredesverdragen”.
Tot slot: de Gaama en zijn Gezag mogen terug kijken op een geslaagde week. Het was wellis waar hard werken maar er is toch een begin gemaakt met onderhandelen op een nivo die Gaama Aboikoni eigen is.
Voor zij die nog vragen en of opmerkingen hebben; bel met Stg. Saamaka Soni. Telefoonnummer 06 28 26 44 42: E.H.Ray Landveld.
(SaSoni)

Praatjes aan de Basis
Onlangs verscheen er in Suriname het boek "Praatjes aan de Basis". Een boek waarin twaalf Marrons van Saamaka en Okanisi komaf hun belevenissen vertellen. Deze 12 gemeenschapswerkers geven hun visie en levensfilosofie over de harde strijd die zij voeren om te kunnen overleven. Zij geloven in de kracht van bundeling en eigen initiatief, vandaar hun menig dat ontwikkeling aan de basis moet beginnen.
"Praatjes aan de Basis" moet gezien worden als verrijkingsmateriaal voor vele organisaties. De tekst in dit boek is tweetalig, de verteller vertelt zijn/haar verhaal in de taal van de gemeenschap waar hij/zij vandaan komt. Dus een tekst in het Saramaccaans of Aucaans (Okanisi)

Daarnaast is er een Nederlandse tekst. Het gros van deze twaalf Marrons (mannen en vrouwen) heeft weinig scholing gehad maar hun inspiratie en ontwikkelingsvisie en motivatie zijn desondanks bijzonder. Treedt binnen in het leven van de Marrons, een wereld die u waarschijnlijk niet bekend was bij u.
Wilt u meer informatie over "Praatjes aan de Basis" dan kunt u contact opnemen met Fence Verneuil in Suriname, telf. 422610 of met E.H.Ray Landveld in Nederland, telf. 0628264442. info@saamakasoni.com. U kunt het boek ook online bestellen.
(SaSoni)

Saamaka Tongo
Saramaccaanse lessen
Leer binnen enkele weken Saramaccaans spreken en verstaan. Bent u van plan eens naar Suriname te gaan en een bezoek brengen aan het binnenland? Dan is deze cursus bestemd voor u. Ook al gaat u niet naar Suriname naar het binnenland, kunt u met deze cursus starten. Uw favoriete muziek, gezongen in het Saramaccaans kunt u zonder meer verstaan en meezingen. Met deze cursus kunt u met uw Saramaccaanse vrienden/kennissen een gesprek voeren. Niet alleen het spreken zult u onder de knie hebben maar ook het schrijven van de taal. Voor meer informatie, neem contact op met Sasoni via mail of per telefoon. Vraag een inschrijfformulier aan zodat u zich kunt inschrijven. In 10 lessen leert u zich in eenvoudige gesprekken en alledaagse situaties verstaanbaar te maken in de Saramaccaanse taal.


Aantal lessen: 10
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Start: 4 september 2007
Dag: dinsdag
Kosten: 180,- euro (incl. boeken)
Maximale deelname: 10 pers.
Locatie: De Serre
Adres: Pieter Calandlaan 258-A
Plaats: Amsterdam – West
Info.: 06-28264442
info@saamakasoni.com

(SaSoni)

Nieuw jasje Saamaka Soni
Nieuwe facelift
Saamaka Soni heeft een nieuwe facelift en voor u als bezoeker is het niet onopgemerkt gebleven. U ziet het, de site heeft een andere layout wat het zoeken vergemakkelijkt. U surft van pagina naar pagina d.m.v. een goede navigatie. Ook de kleuren van de Stichting zijn duidelijk herkenbaar. Dit alles hebben wij te danken aan www.jk.nl, die het mogelijk heeft gemaakt. Met deze nieuwe look geeft Saamakasoni aan dat zij meegaat met de tijd. En dit betekend niet het eindpunt, wij gaan verder. Verder met uw steun. Heeft u suggesties die bevorderlijk kunnen zijn voor onze site, schroom niet en laat het ons weten. Stuur een berichtje naar info@saamakasoni.com en wij nemen met u contact op. Wellicht wilt u donateur worden van Saamakasoni om te helpen onze doelen te realiseren, uw donatie is van harte welkom. Misschien wilt u op een andere wijze uw steun aanbieden, wij denken dan aan financiële- materiële- of morelesteun. Welke u ook kiest wij zijn u dankbaar voor uw bijdrage.
(SaSoni)

Lezing bij WIO
LEZING zaterdag 24 februari 2007

INSTITUUT VOOR AFROCENTRISCHE STUDIES.


De Stichting Instituut Afrocentrische Studies (IAS) is in oktober 2005 opgericht. De stichting stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een intercultureel curriculum en aan het ontwikkelen, uitdragen, produceren, organiseren van educatieve activiteiten welke hun grondslag hebben in het Afrocentrisme. Met als onderliggende doelstelling m.n. Afrikanen in de diaspora waaronder Surinamers te onderwijzen en te empoweren. IAS zal haar doel trachten te bereiken door middel van al wat haar ten dienste wordt gesteld dat grondwettelijk wordt toegestaan. Een andere doeltelling is wetenschappelijk onderzoek trachten te steunen en te stimuleren. Ook zal IAS zich toeleggen op het documenteren, uitgeven en beheren van schriftelijk, audio, video en ander materiaal ten behoeve van haar doelstelling.
Op zaterdag 24 februari a.s. vindt in het Instituut voor Afrocentrische Studies wederom een lezing plaats. Het thema is: Initiatieriten bij de Marrongemeenschap in het Binnenland. Het is alom bekend dat de Marrons de Afrikaanse cultuur en cultuuruitingen behouden hebben, ernaar leven en deze ook met trots uitdragen. Dit is een gegeven die de Afrikaanse-Surinamers uit de stad veelal in meer dan in mindere mate zijn kwijt geraakt en ook waar men liever niet mee geassocieerd wil worden omdat de eigen identiteit als minderwaardig wordt beschouwd.
De Marrons weten hoe belangrijk het is de eigen identiteit te behouden, over te dragen en bovenal om daar trots op te zijn. Kom luisteren en zien hoe initiaties bij de geboorte “puru pikin na doro” en tijdens de puberteit “Koyo” en “Pangi” bij de meisjes en “Kamisa” bij de jongens plaatsvinden. Ook zullen rituelen die aan verloving of huwelijk voorafgaan aan de orde komen. Verder zal worden ingegegaan op de diepere betekenis van deze initiatie momenten en de functie die zij vervullen binnen de Marrongemeenschap.
Sheila Landveld en Orsine Walden zullen de presentatie voor hun rekening nemen. Sheila en Orsine behoren tot de stam der Saramacaners en zijn lid van de stichting Saamaka Soni. Een van de doelstellingen van Saamaka Soni is het behouden en uitdragen van de identiteit van de Marroncultuur in al haar facetten. Tevens streeft Saamaka Soni naar eenheid tussen de Afrikaanse Surinamers in de stad en die in het binnenland.
Onderwerp: Initiatieriten bij geboorte, puberteit, huwelijk en verloving van de Marrongemeenschap in het binnenland. De kracht van jouw eigen identiteit.
Locatie: Gravenstein 23

Inloop: 16.00 uur

Aanvang: 17.00 uur

Bijdrage: € 7,50-


Inleiding: Sheila Landveld (sisa Bende Mai)
Orsine Walden (sisa Hanse Muje)
(Koude dranken en warme Marronschotels verkrijgbaar) ________________________________________________________________
INSTITUUT AFROCENTRISCHE STUDIES Gravenstein 23
1103 BH Amsterdam

Frits van Troon
'Zonder Plant Ga Je Niet leven' Vrijdag 23 maart 2007 Koninklijk Instituut voor de Tropen Mauritskade 63 te Amsterdam
Frits van Troon (1936) is de grootste bomen- en plantenkenner van Suriname. Als lid van de Saramaccaanse gemeenschap groeit hij op in het dorp Kadjoe aan de bovenloop van de Surinamerivier. Op jonge leeftijd trekt hij met zijn vader het bos in en raakt gefascineerd door de rijkdom van het Surinaamse regenwoud.
In de documentaire passeren vele facetten van zijn leven de revue: zijn gedwongen verhuizing naar het transmigratiedorp Brownsweg; de tradities en het leven van zijn stamgenoten; het bos waar iedere plant of boom een naam en functie heeft; de projecten waar hij bij betrokken is. Tenslotte ontmoet hij op zijn geliefde Tonka-eiland een groep marronkinderen uit Nederland en uit Brokopondo aan wie hij op eigen wijze de verborgen geheimen van het bos onthult.
Frits van Troon zal als eregast aanwezig zijn bij de première

Programma: 14.00 – 17.30 uur

14.00 Inloop + cultureel optreden

14.30 Ontvangst + welkom dr.Henk van Wilgenburg, voorzitter Stichting Rainforest Medical

14.40 Inleidingen · Plantendiversiteit in Suriname Olaf Bánki, bosecoloog
· Medicinaal plantgebruik in Suriname Tinde van Andel, ethnobotanicus
· De Saramaccaanse gemeenschap van Suriname Kashmindra Vrede, projectleider Koni Marron Mii

15.10 Documentaire ‘Zonder Plant Ga Je Niet Leven’ introductie: Hans Arends, regisseur

16.10 Reacties uit de zaal + discussie

16.40 Start van de actie ‘Een ton voor Tonka’: een kenniscentrum op Tonka-eiland

17.00 Drankje + hapje
Informatie IDS@xs4all.nl of 020-6713712
Deze middag is mogelijk gemaakt met financiële steun van NCDO
(SaSoni)

Cultuur markt
AFRO CARIBISCHE KUNST & CULTUUR MARKT
Graag nodigt Saamaka soni u uit voor een bezoek aan de AFRO CARIBISCHE KUNST & CULTUUR MARKT op zondag 24 september a.s. in Amsterdam. Er zullen verschillende kunstwerken van bekende Surinaamse kunstschilders zoals:Obentiye en Andre Frederici te zien zijn. Deze kunstwerken zullen na bezichtiging geveild worden en de opbrengsten zullen worden geschonken aan een goed doel in Suriname.

Naast kunstwerken is er de mogelijkheid kennis te nemen van uiteenlopende interessante Afro-Surinaamse producten. Verschillende stands zullen voorzien zijn van kruiden, boeken, CD's, Dvd's, mediaproducten, informatie en traditionele artikelen. Tevens is er een optreding van een Marron dansgroep.

Blijf niet thuis maar kom en geniet van deze dag.
De kunstmarkt kunt u bezoeken van 12.00u. - 17.00u.
Locatie: Loods 6 (De Kompaszaal) KNSM-laan 143, Amsterdam (Zeeburg).

Tot ziens op zondag 24 september 2006

St. Saamaka soni
Routebeschrijving:

Openbaar vervoer:
Tramlijn 10: uitstappen halte Azartplein
Vanaf het C.S. met bus 42

Auto:
Vanaf de ringweg A10 afslag Zeeburg S114. Na de afslag bij de stoplichten linksaf. Rechtdoor door de Piet Heintunnel. Aan het eind v/d tunnel rechtsaf (Zeeburg/de Eilanden). Vervolgens bij de stoplichten (Panama) rechts af en volg de borden KNSM eiland. Na de verbindingsdam rechts het KNSM eiland op. Loods 6 is direct aan het begin.
(SaSoni)

Marrondag
Dag der vrede 2006 Op zaterdag 7 oktober werden de vredesverdragen meer bekend als dag van de marrons wederom in Utrecht herdacht. Dit jaarlijks terugkerend evenement krijgt duidelijk een nationaal karakter. Wat heel erg opvalt is dat het aantal niet Marrons blijft groeien. En ook zij gaan heel erg traditioneel gekleed. Voor hen die niet weten wat de dag der vrede inhoud het volgende: Tijdens de slavernij hebben een aantal slaven de vrijheid verkozen boven het onmenselijke leven op de plantages. De nakomelingen van deze vrijheidsstrijders heten marrons. In de geschiedenis boeken van weleer werden deze vrijheidsstrijders brandstichters genoemd. Omdat deze helden steeds terug keerden naar Paramaribo om achtergelaten broers; zussen; kinderen; partners en lotgenoten op te halen waren ze een gevaar voor de plantage eigenaren. Tijdens hun reis naar Paramaribo was het een en al gevecht met alles en iedereen die maar iets met de overheid te maken had. Vaak raakten ze slaags met de redi musu’s in de omgeving van Poelepantje. Poelepantje was toen zeg maar de grens tussen Paramaribo en het achterland. Met dit krijgshaftige gedrag hebben deze broeders en natuurlijk ook zusters de overheid ertoe gebracht vrede te sluiten met de Marrons. Die waren immers een eeuw voor de afschaffing van de slavernij vrije mensen. En op de dag van de vrede wordt dus herdacht dat er een aantal jaren verstreken is sinds er vrede is gesloten met de Marrons. Eerst werd er natuurlijk vrede gesloten met de grotere stammen; die leverden immers meer problemen op bij de overheid. Vrede met de 1e groep (de aucaners) was op 10 october 1760 en vervolgens met de Saamaka’s op 19 september 1762. Dit jaar was in het teken van de gezondheidszorg in het binnenland van Suriname. Denk bijvoorbeeld aan het aids probleem over de gehele wereld. Het binnenland van Suriname zal natuurlijk niet bespaard blijven. Hierbij is het natuurlijk ook noodzakelijk om goede voorlichting te geven.

Daarom waren er vanuit Suriname ook 2 specialisten uit de gezondheidszorg aanwezig; te weten: Dhr. Yinti (directeur van L.P.I Suriname) en Dhr. Glenn Lavenberg (voorlichter S.O.A. Suriname). Na het officiële gedeelte hadden we natuurlijk een aantal optredens van onder andere: Sisa Orsine Walden (van de stg. Saamaka Soni met haar Marrongedichten); De Koni Marron Mii (met hun optreden en presentatie over het project naar Suriname); De dansgroep Sangafi en als klap op de vuurpeil een optreden van een dansgroep uit Ghana. Kortom het was wederom een geslaagde herdenking. We hopen dat we volgend jaar nog meer Marron participanten mogen verwelkomen tijdens de Marrondag. Een special thanks aan brada Kwame; brada Ben en oom Willems. Neem ook een kijkje bij de foto’s.

(SaSoni)

Kerstdiner
Het bestuur van Koffiekamp Collectief organiseert voor alle koffiekampers, vrienden, kennissen en andere belangstellenden een kerstdiner op vrijdag 26 december 2008 (2e kerstdag). U wordt hierbij van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Datum: 26 december 2008 Plaats: Black Beauty Academy (Stichting Corberty) Adres: Daalwijkdreef 29, 1103 AD Amsterdam Zuidoost Tijd: 18.00 uur tot ca. 21.00 uur
Kaarten voor dit kerstdiner zijn vanaf 24 november 2008 tot en met 20 december 2008 te verkrijgen. Prijs per kaart €10 voor volwassenen en €5 voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen vanaf 12 jaar en ouder betalen het tarief voor volwassenen. Indien u hieraan wenst deel te nemen, kunt u kaarten bestellen via onderstaande telefoonnummers of e-mailadres. Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar..
Alvast een vrolijk kerstfeest!
Namens het bestuur
Asta Aboikoni 06-49226332 Valerie van der Kamp 06-22061925
Email:valerie11778@hotmail.com
(SaSoni)

Marron minister in Nederland
Minister Felisie De Surinaamse "Marron" minister, Michel Felisie van Regionale Ontwikkeling bracht een bezoek aan Nederland. De minister werd hartelijk verwelkomt door de Marrongemeenschap, onder leiding van Stg. Cottica in Rotterdam. Op 23 september was er een conferentie in gebouw Odeon te Rotterdam. De diverse sprekers waar onder kamerleden en wethouders kwamen aan het woord. De meegereisde beleidsmedewerkster, mw. Mr. P. Meulenhof gaf een lezing over de traditionele gezag en ontwikkeling van de Marrons. Tussen al de serieuze gesprekken was er gelegenheid voor amusement. De dansgroep Sangafi en Sisa Loketo gaven elk een daverende dansshow weg. Ondanks dat de minister in Suriname regelmatig geniet van de diverse marronsdansstijlen, bleek hij diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoten in Nederland. Na de officiële samenzijn kwam het moment voor een onderonsje met een drankje en een hapje.
(SaSoni)

Terug naar de roots
"Kinderen zoekene naar voorouders" Dertien marronjongeren met vijf begeleiders hebben vandaag een speciaal bezoek gebracht aan Presidentsvrouwe Liesbeth Venetiaan - Vanenburg. Ze ontving hen in het presidentieel perscentrum aan de Kleine Combeweg. Koni Marron Mii ( Wijze Marronkinderen), hoe ik aan mijn naam kwam... presenteerden aan de presidentsvrouwe een cd en twee dvd’s. Producties die zij zelf onder begeleiding hebben samengesteld. Het doel van de organisatie is om ‘terug naar hun roots’ te gaan in de zin van het ontdekken waar hun roots liggen en wat van de cultuur nog leeft met de bedoeling dat vast te leggen voor leeftijdgenoten, die geïnteresserd zijn. “ De subtitel ‘hoe ik aan mijn naam kwam’ moet verwijzen naar de gedachte dat er onderzoek wordt gepleegd om te weten waarom ze Marrons worden genoemd,” vertelt begeleidster Kashmindra Vrede. De presidentsvrouwe kreeg van de jongeren diverse ‘pittige’ vragen te beantwoorden zoals over de staat van de wegen naar het binnenland, wanneer er iets aan gedaan word en de enorme kosten die daarmee gepaard gaan? “Dat is een moeilijke vraag en heel politiek. Ik zit niet in de regering en heb geen geld of regeermacht. Kijk om de straten in de stad te maken is er steenslag nodig. Die trucks maken de wegen kapot. Maar betekent dat, dat de wegen in de stad dan niet meer gemaakt moeten worden, want dat zijn er nogal wat.” legde Venetiaan -Vanenburg uit. Rap kwam het eruit: “maar waarom maken ze die straten niet waarover die steenslag komt. Dat komt het vervoer ervan ten goede en de mensen die daar wonen” ... In Nederland is er onderzoek gedaan en daaruit is de eerste dvd voortgekomen die gaat over eetgewoonten, feesten en dansen van de marrons. Voor hun onderzoek hier gaan de jongeren twee weken het binnenland in en zullen daar opnamen maken. “We laten de jongeren het zelf doen omdat zij de cultuur heel anders ervaren dan ouderen. Ze nemen het anders op en bepalen daardoor zelf wat ze wel en wat ze niet overnemen” legt Vrede uit.
(SaSoni)

Koni Marron Mii
KMM goes Surinam KMM
De groep Marron kinderen van KMM ( Koni Marron Mii) zijn vanuit Nederland naar Suriname vertrokken. Samen met enkele leidsters en begeleidsters gaan zij op zoek naar hun roots. Op de J.A. Pengelluchthaven zullen zij feestelijk worden onthaald door een groep jongeren van Stg. Biinga en het team van de Surinaamse 10 min. journaal. Doel van hun bezoek is om samen met andere Marron kinderen uit Suriname van gedachte te wisselen. Alvorens KMM naar het binnenland zal vertrekken hebben de kinderen diverse ontmoetingen met enkele prominente Surinamers, zoals mevrouw Liesbeth Venetiaan-Vanenburg, Mildred Caprino en vele anderen. Alles wat zij zullen ondernemen zal worden vastgelegd op video. "KMM goes Surinam" wordt hun derde video produkt die zij zelf maken. Eerder zijn verschenen: "Hoe ik aan mijn naam kwam" en "Heel lang geleden". De kinderen doen alles zelf, van opname tot editing. In Brokopondo zullen zij een LBGO-school bezoeken en een rondleiding krijgen op Tonka eiland door natuurdeskundige de heer van Troon. Na Brokopondo trekken de kinderen verder het binnenland in. Ze varen door naar Sipaliwini voor een bezoek aan een onvervalste Marrondorp waar zij gesprekken zullen voeren met dorpsoudsten en de kinderen.
(SaSoni)

Container voor binnenland
Container Saamaka Soni t.b.v. watersnoodramp Suriname Stichting Saamaka soni heeft onlangs een container met hulpgoederen, bestemd voor de getroffenen in het rampgebied, naar Suriname verstuurd. De container gevuld met kleding, schoeisel, huishoudartikelen en schoolmeubilair werd dankzij de vele wrijwilligers mogelijk gemaakt. Sinds de bekendmaking voor een inzamelingactie bij Saamaka soni loopt het storm. Van heinde en verre werden goederen aangeleverd. En nog steeds worden er spullen aangeboden. Dat houdt in dat wij doorgaan met de inzameling voor de wederopbouw van het binnenland. Heeft u spullen die bruikbaar zijn voor de getroffenen dan kunt u contact maken met Saamaka soni. In Nederland is dat de heer Ray Landveld te bereiken op telf. 0628264442. In Suriname is het mevrouw Ifna Vrede te bereiken op telf. 08837442. Of u stuurt ons een mail:info@saamakasoni.com
Met uw hulp kunnen wij werken aan een leefbaar binnenland. De opbouw van het binnenland zal vele maanden duren, wij zullen uw hulp hard nodig hebben. Naast Saamaka soni zijn er diverse organisaties in Suriname en Nederland maar ook in Zuid-Amerika die zich inzetten voor het binnenland van Suriname. Ook zij organiseren benefiet en andere activiteiten om aan middelen te komen.
Geef steun voor wederopbouw. U kunt uw storting doen op: giro 37 47 600 onder vermelding van watersnood Suriname.
(SaSoni)

Ken je buren - "ook je buren"
16Op zaterdag 8 april 2006 heeft de stg Saamaka Soni een evenement georganisseerd in Amsterdam West. De doelstellingen van deze avond zijn volledig behaald. Het was de bedoeling om de bewoners van Osdorp bijeen te brengen om kennis te maken met de marron cultuur. Het is een zeer geslaagde dag geweest, waarbij de marron centraal stond. Het publiek was zeer gemêleerd, van 15 jarigen tot ouderen boven de 75 jaar. Naast de inwoners van Osdorp waren ook geinteresseerden en uitgenodigden uit verschillende stadsdelen. Vanaf het begin ging alles ordelijk en volgens plan. De eerste 15 minuten leek alles in het honderd te lopen door massale opkomst, maar door de professionele aanpak liep alles kort daarna weer op schema. De lezing werd met enthousiasme gepresenteerd door de heer E. Dap en K. Vrede, bijgestaan door mw. E. Vrede. Na de lezing werden er een heleboel vragen gesteld over de marron cultuur. De conclussie die hieruit getrokken kan worden is dat er een grote behoefte bestaat om over de marron cultuur te praten. Wat ons betreft is de aftrap hiertoe gezet. Wat ook opmerkelijk was is de manier waarop Mw. Els Vrede het stukje klederdracht en betekenis der pangi’s heeft gepresenteerd. Kortom “a no sabi kon tron wan sabi”. Verder hadden we ook nog een hele goede marron dansgroep die een show van formaat heeft laten zien.

Over de marron keuken die aanwezig was is er vol lof gesproken; ook dit zullen wij vaker doen. Er waren tafels waar particulieren dingen te koop mochten aanbieden die met de marron cultuur te maken hebben. Ook dat is gladjes verlopen. De avond werd afgesloten met live muziek van de populaire formatie 2e kamer. De leden van deze muziekformatie zijn oorspronkelijk afkomstig uit de marrondorpen Klaaskreek en Brownsweg (district Brokopondo). Kortom: Bedankt alle aanwezigen en medewerkers; want zonder jullie was deze dag nooit geweest wat het geworden is. BEDANKT!!!!!!!!!! Speciale dank gaat uit naar de crew van: www.awidya.com
(SaSoni)

Inheemsen
Column: Mevr. S.Landveld-Marengo
Radio Tamara
Dinsdag 9 augustus 2005

Dag der Inheemsen
Hierbij feliciteren wij alle Surinamers met de dag der Inheemsen met de Javaanse immigratie. Het is sowieso goed om stil te staan op zo'n heugelijke dag. Was dit enkele jaren geleden nog onmogelijk, vandaag de dag is die droom werkelijkheid geworden. Vaak als "wij" het hebben over de slavernij vergeten wij (bewust of onbewust) de Indianen te benoemen. Zij zijn degenen die direct en indirect met het vluchten te maken hebben gehad. Denk b.v. aan het in de nabije omgeving van de Indiaanse dorpen, het stichten van Marron dorpen met als gevolg in contact komen met de witte man. Dit had o.a. tot gevolg vreemde ziektes en hoge sterfte cijfers. Om maar te zwijgen over de verdeel en heers politiek die er vanuit Paramaribo gevoerd werd. Grote stammen werden opgehitst tegen de kleinere stammen met als gevolg moord en slachtpartijen.
Daarom lieve mensen anno 2005 heb respect voor jouw mede soortgenoot "de mens". Maak geen onderscheid tussen rood, zwart, geel of groen maar laat ieder in zijn waarde. Spreek respect uit over en voor elkaar. In Suriname wordt deze dag gauw optimaal herdacht ook in Frans Guyana, in Nederland zijn wij nog niet zo ver. Dat neemt uiteraard niet weg dat wij alvast kunnen meedenken met de Inheemsen. "Marrons en Indianen" eisen nu alleen maar op wat hun toekom, respect en de gronden waar zij wonen. Als waardige Surinamers zijn wij het hun verplicht in deze strijd bij te staan. Zelfrespect, verbondenheid, het gevoel opeisen erbij te horen want ze horen er meer dan welke bevolkingsgroep er wel bij.
(SaSoni)

Sranan Moksy Moy Dey
Saamaka Soni heeft haar tweede project achter de rug Eigenlijk moet ik eerst over ons eerste project vertellen.
Wel 4 en 5 juni heeft Saamaka Soni op een Surinaamse beurs gestaan.
Jawel een heuse Surinaamse beurs. Met de nadruk op Surinaams.
Deze dag was door Sisa Matilda georganiseerd.
Sisa Matilda kennen we allemaal van Mart Radio.
Op deze dag is Sasoni zoals wij in de volksmond worden genoemd naar buiten getreden.
De eerste keer dat men Saamaka Soni in actie mee maakt. Wel deze dag was vol actie.
We hebben Saramaccaanse gebruiksvoorwerpen tentoongesteld.
De belangstelling voor de Saramaccaanse cultuur was enorm.
Boongoma hebben we als warme broodjes verkocht. Voor de mensen die niet weten wat boongoma is kan ik zeggen dat het een op geheel natuurlijke manier klaargemaakte Saramaccaanse cake is. Lekker! Op deze dag hebben verschillende Surinaamse talenten laten zien wat zij in huis hebben. Micheal van Hetten heeft ons vermaakt met zijn gedichten en heeft voor ons gezongen. Orsine Walden, mijn persoon heeft twee Saramaccaanse gedichten voor gedragen. Maar niet om op te scheppen men kreeg kippenvel. Hoewel de Marron gemeenschap niet erg vertegenwoordigd was op deze dag, is de essentie van mijn gedichten wel overgekomen. Nu zonder teveel op deze dag in te gaan zal ik je vertellen over ons tweede project. Na 4 -5 juni (Sranan Moksi Moy Dey) brachten wij meteen ons volgende project op tafel. Een reis naar Krefeld/Duitsland. Jong en oud hebben zich prima vermaakt. De ochtend begon op ons verzamelpunt Duivendrecht rond 8.00 uur. Ja vroeg he! Ik moet zeggen dat het een ieder gelukt is op tijd aanwezig te zijn. Sasoni is dan ook heel trots op deze vroege vogels. In de bus was er broodje bakkeljauw en frisdrankje te verkrijgen tegen een schappelijk prijs. Na ongeveer 2.5 uur rijden vol gezelligheid aangekomen in Duitsland werden we verwelkomt door een bijna tropische warmte.
De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd. Ik moet zeggen dat de Duitse supermarkten blij zullen zijn met deze boodschappen die de toeristen doen. Niet alleen de Duitse supermarkten zijn blij, maar ook Saamaka Soni is blij met de enthousiaste aanmeldingen. Dankzij jullie kunnen wij dit project een succes noemen. Met dit geboekte succes komen we steeds dichterbij onze doelstelling. Op naar het volgende project. Natuurlijk met uw steun. Saamaka Soni, Yu Soni.
(SaSoni)

Gaama
Nieuwe Grootopperhoofd der Saramaccaners
Ruim 2 jaar na het overlijden van gaama Songo Aboikoni, hebben de Saramaccaners een nieuw opperhoofd. Gaama Belfon Aboikoni werd door de twaalf lo's der Saramaccaners gekozen boven de heer Oseni Amina.

Vertegenwoordigers van de twaalf lo's waren sinds 2004 in de weer voor deze benoeming. Zij gaven aan meer democratische en modernere besluiten te willen nemen en minder hiërarchische besluitvormingsstructuur.

De beëdigingsceremonie van Belfon Aboikoni vond plaats op het presidentieel paleis, onder toezien van de leden van de Raad van Ministers, verschillende Marron dinitarissen en DNA leden. De eedsformule die voorgelezen werd door Adjai Moensie, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd vertaald door de districtscommissaris Rudi Strijk van Sipaliwini voor de gaama. Na de vertaling werd de eed door president Ronald Venetiaan afgenomen.

Gaama Belfon Aboikoni gaf meteen aan bij zijn inauguratie dat hij voortaan met alle twaalf lo's besluiten wil nemen die betrekking hebben op de hele Saramaccaanse bevolking. Albert Aboikoni, hoofdkapitein tevens woordvoerder namens de gaama, zegt dat er zo een nieuw soort denken ontstaan is binnen de stam om de gemeenschap op betere wijze te besturen.

Verder vertellen Albert Aboikoni en Emanuels dat het de bedoeling is dat deze nieuwe bestuursstructuur voortaan nauw en constructief overleg met de centrale overheid zal worden gevoerd over onderwerpen die de hele stam aangaan. Aboikoni: "Het zijn de bekende problemen zoals, onderwijs, prijsverhoging van brandstof en vervoer." Aansluitend vult Emanuels aan: "Wij moeten zaken als criminaliteit, HIV en AIDS niet vergeten." Emanuels legt uit dat de nieuw ingevoerde structuur met name is om meer gelijkwaardigheid te bewerkstelligen voor de binnenlandse dignitarissen ten opzichte van bestuursambtenaren in de stad.

De nieuwe besluitvormingsstructuur is al in werking getreden. De verschillende lo's zullen per geval hun deskundigen afvaardigen om zo tot een gezamenlijk besluit te komen. Uiteindelijk is het de gaama die het besluit bekrachtigt. Ook laat Aboikoni weten dat het de bedoeling is met andere Marron stammen en Inheemsen een samenwerking aan te gaan.

Uit monde van de afgevaardigden wordt gezegd dat zij uitkijken naar het moment waarop minister Michel Felisi een officieële uitnodiging aan Belfon Aboikoni zal bieden om te komen praten over enkele kwesties. Deze vijftien afgevaardigden zullen nog een tijd in Paramaribo blijven totdat de gaama voorzien is van de gebruikelijke geschenken en cadeau's. De afgevaardigen spreken hun dank uit naar president Ronald Venetiaan, gaama Gazon, Lafanti, Levi, Matias, de Surinaamse bevolking en de twaalf lo's van de Saramaccaanse Marron in het bijzonder, voor de ondersteuning die zij gaven omtrent de benoeming van gaama Aboikoni.
(SaSoni)

Ga naar boven